Dán sứ Veneer có bị hôi miệng không? - 2 yếu tố để giúp răng sứ không gây hôi miệng