Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân, cũng như giúp tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi xếp hàng. Linn dental triển khai dịch vụ đăng ký khám bệnh trực tuyến để phục vụ khách hàng.